Parodontitis

Parodontitis is een ontsteking veroorzaakt door bacteriën. Deze ontstekeing ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen op tanden en kiezen en tandplaque vormen langs de tandvleesrand. Een onvoldoende dagelijkse gebitsverzorging kan daar de oorzaak van zijn. De ontsteking begint in de tandvleesrand rondom de tanden en kiezen en breidt zich uit naar het onderliggende kaakbot. Wanneer het kaakbot wordt aangetast ontstaan er openingen tussen het tandvlees en het worteloppervlak. Deze openingen worden pockets genoemd. Naarmate deze pockets dieper worden neemt de schade aan het kaakbot toe en raken de tanden en kiezen hun houvast kwijt waardoor ze los kunnen komen te staan! Parodontitis is, op een enkele uitzondering na, zelden verbonden met hevige pijn. 


Wie krijgt Parodontitis?
Parodontitis kan ontstaan bij iedereen die tanden en kiezen heeft en de kans op het ontstaan van parodontitis neem toe naarmate je ouder wordt. Naast een onvoldoende dagelijkse gebitsverzorging zijn er een aantal factoren die mede bepalen of iemand parodontitis krijgt en in welke mate. 


Oorzaken van Parodontitis
Tandplaque
Tandplaque bestaat uit vele soorten bacteriën en andere micro-organismen. Bepaalde soorten bacteriën zijn bijzonder agressief en vergroten het risico op het ontstaan van ernstige parodontitis. Niet alleen de hoeveelheid plaque op tanden en kiezen speelt een rol maar ook de samenstelling van de tandplaque is zeer belangrijk!

Erfelijkheid
Uit onderzoek blijkt dat parodontitis in sommige families meer voorkomt dan in andere families. Bij een hoge gevoeligheid voor parodontitis kan deze reeds in de vroege jeugd in het melkgebit ontstaan of in de puberteit. Deze vorm van parodontitis kan, als die onbehandeld blijft, zeer destructief zijn en leiden tot vroegtijdig gebitsverlies. 

Overdraagbaarheid
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat parodontitis kan worden overgedragen tussen partners en van ouder op kind. Gezamenlijk gebruik van één tandenborstel en van andere hulpmiddelen voor de plaqueverwijdering wordt afgeraden. 

Roken
Het risico op het verkrijgen van ernstige parodontitis is 3x zo groot bij iemand die rookt! Het resultaat van de behandeling van parodontitis is bij rokers minder goed en minder stabiel. De kans op het opnieuw bestaan van parodontitis na behandeling is 9x hoger bij een roker dan bij een niet roker of gestopte roker. 

Stress
Langdurige emotionele stress kan een negatief effect hebben op de parodontale gezondheid. 

Voeding
Mensen die ondervoed zijn of een onvoldoende gevarieerde voeding tot zich nemen hebben door gebrek aan voedingsstoffen een groter risico op parodontitis. 

Algehele gezondheid 
Personen met diabetes type I of II lopen extra risico op het krijgen van parodontitis. Ook andere ziekten, met name die het afweersysteem aantasten, kunnen extra risico op parodontitis betekenen. Osteoporose, zwangerschap en IVF behandelingen kunnen parodontale ontstekingen doen escaleren. Een reeks van medicaties hangen samen met een verhoogd risico op parodontitis o.a.: antidepressiva, kalmerende middelen en bepaalde hartmedicatie. In deze gevallen kan eveneens een droge mond ontstaan. Wildgroei van tandvlees komt voor bij medicijnen tegen epilepsie, sommige medicatie tegen afstoten van getransplanteerde organen en bij bepaalde medicatie teven te hoge bloeddruk. 

Knarsen
Wanneer iemand met parodontitis eveneens knarst en klemt met tanden en kiezen dan is het verlies daarvan vergroot. Knarsen en klemmen vindt meestal onbewust plaats in de slaap en overdag in drukke en stressvolle situaties. De krachten die zich dan ontwikkelen zijn vele malen hoger dan de normale kauwdruk en zijn dus erg schadelijk. 


Parodontitis als risico voor de algehele gezondheid
Parodontitis kan de algehele gezondheid ongunstig beïnvloeden. Het staat vast dat parodontitis de stabilisatie van de gezondheid bij patiënten met diabetes en patiënten met chronische longaandoeningen in de weg staat. Parodontitis wordt gessocieerd met een vergroot risico op hart- en vaatziekten, vroeggeboren baby's, reumatoïde artritis en onbegrepen koorts bij transplantatie patiënten. Afstoting van transplantatieweefsels, infecties van hartkleppen, pacemakers en hersenweefsel door mondbacteriën zijn gerapporteerd. 

Bij de volgende situaties dient parodontaal onderzoek (en waar nodig behandeling) plaats te vinden: 
* Diabetes
* Vroeg in de zwangerschap (uiterlijk 2e trimester), nog liever vooraf
* Hart- en vaatziekten
* Chronische longaandoeningen
* Auto immuunziekten
* Osteoporose
* Bloedziekten
* Nierziekten

Voorafgaand aan: 
* Open hart chirurgie
* Orgaan transplantatie
* Kunst knie / heup
* IVF behandeling
* Chemotherapie
* Bestralingstherapie